Επικοινωνία για διαφημιστικό τμήμα κ.ά.

e-mail για αποστολή δελτίων τύπου ή διαφημιστικό τμήμα : [email protected]